เห็นควรด้วย ! หงส์ ปลด โอเวน จากทูตนานาชาติ เล็งตั้ง รีเซ ขึ้นรับตำแหน่งแทน

80