สรุปการซื้อขาย+ข่าวลือ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผี ตามตื้อ ดายเออร์, สิงห์ แห้ว อิกัวอิน

38